5+ mẫu hợp đồng thuê xe vận chuyển hàng hóa mới nhất

Hợp đồng thuê xe vận chuyển là căn cứ pháp lý rõ ràng với về sự hợp tác giữa bên vận chuyển và bên thuê. Trong hợp đồng nêu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên.

Sau đây là 5+ mẫu hợp đồng thuê xe vận chuyển hàng hóa mới nhất hiện nay được Tam Mao ORG chia sẻ, mời bạn tham khảo.

Gọi ngay 0707 333 689

Vai trò của hợp đồng vận tải hàng hóa đường bộ

Hợp đồng vận tải hàng hóa là sự thỏa thuận của bên bên, chủ cần vận tải và dịch vụ vận tải chuyên nghiệp. Hợp đồng này là bằng chứng cho việc thuê xe vận tải nào đó bất kỳ và nó dùng để giải quyết tranh chấp nếu có phát sinh. 

hợp đồng thuê xe vận chuyển 1
Vai trò của hợp đồng vận tải hàng hóa đường bộ

Dựa theo mẫu hợp đồng thuê xe tải chở hàng, đơn vị vận tải có nghĩa vụ chuyển hàng đến đúng địa điểm nhận hàng. Phía cho thuê xe phải giao hàng cho người nhận theo thông tin được cung cấp ở chủ hàng.

Khi đó, bên thuê vận tải có nghĩa vụ thực hiện chi trả số cước phí vận tải, khoản phụ đã thương lượng. Để bảo đảm quyền lợi giữa hai bên việc đưa ra mẫu hợp đồng vận tải hàng hóa là cần thiết.

Những mẫu hợp đồng thuê xe vận chuyển hàng hóa bạn có thể tham khảo

Hiện nay nhu cầu thuê xe tải vận chuyển hàng để phục vụ sản xuất, kinh doanh là rất lớn. Cho nên họ đều quan tâm đến mẫu hợp đồng thuê xe vận chuyển hàng hóa nhằm bảo đảm quyền lợi. 

Mẫu hợp đồng thuê xe tải chở hàng 1

Mẫu hợp đồng thuê xe tải chở hàng đầu tiên bạn có thể tham khảo như sau:

hợp đồng thuê xe vận chuyển 2
Mẫu hợp đồng thuê xe tải chở hàng 1

 

CÔNG TY ….                                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số …/HĐVC                                                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC

(Thuê xe vận chuyển)

– Căn cứ Luật Dân sự Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.      

– Căn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế 25/09/1989 của Hội Đồng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Căn cứ theo nhu cầu, khả năng và sự thỏa thuận giữa các bên có liên quan, hôm nay ngày…tháng….năm… chúng tôi gồm có:

Bên A: Công ty ….

– Địa chỉ: ….

– Điện thoại: ….

– Mã số thuế: …              

– Đại diện: ….

– Chức vụ: ….            

Bên B: Công ty ….

– Địa chỉ: ….

– Mã số thuế: …

– Điện thoại: ….

– Đại diện: ….

– Chức vụ: ….                    

Hai bên cùng thỏa thuận ký kết hợp đồng với những điều khoản như sau:         

Nội dung của hợp đồng giá 

Bên B nhận dịch vụ cho thuê vận chuyển theo yêu cầu bên A.

– Mục đích thuê xe: ….

– Đối tượng vận chuyển: ….

– Phương tiện vận chuyển: ….

Bên A đồng ý bên B thuê xe ô tô của bên A theo nội dung sau:

– Loại xe: …

– Đời xe: ….

– Số lượng, trọng lượng: ….

– Nơi đi: Theo thông báo bên A tại thời điểm vận chuyển.

– Nơi đến: Theo thông báo của bên A tại thời điểm vận chuyển.

– Thời gian vận chuyển: Theo thông báo của bên A tại thời điểm vận chuyển…

Cách thanh toán, cước phí

– Giá cước vận chuyển:

+ Giá cược vận chuyển: Đơn giá thuê tùy theo địa điểm và thời gian đi.

+ Đơn giá sẽ được điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế và khi giá xăng dầu có biến động mạnh. Nhưng bên B phải thông báo cho bên A ít nhất 15 ngày trước khi áp dụng.

+ Giá cược vận chuyển là chưa gồm GTGT.

– Cách thanh toán: Bên A thanh toán cho bên B bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt. Thời gian thanh toán thực hiện từng lô hàng vận chuyển trong vòng 7 ngày. Tính từ khi nhận được hóa đơn của bên B và sau khi bên B hoàn tất việc vận chuyển.

Trách nhiệm, quyền hạn hai bên

– Trách nhiệm và quyền bên A:

hợp đồng thuê xe vận chuyển 6
Trách nhiệm, quyền hạn hai bên

+ Thông báo trước thời gian, địa điểm đón trước 1 ngày.

+ Tạo điều kiện cho bên A.

+ Cấm đưa hàng quốc cấm, lậu, dễ cháy nổ hay sử dụng vào mục đích trái quy định của pháp luật.

+ Thanh toán đúng hạn.

– Trách nhiệm và quyền bên B:

+ Vận chuyển thiết bị đến đúng nơi theo yêu cầu thỏa thuận bên A.

+ Bảo đảm xe hoạt động trong tình trạng tốt nhất.

+ Xuất hóa đơn GTGT cho bên A.

Điều khoản chung của hợp đồng

Hai bên cam kết cùng thực hiện đúng điều khoản ở bản hợp đồng. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cùng nhau bàn bạc và điều chỉnh. Mọi thay đổi đơn phương sẽ không có giá trị.

Nếu một trong hai bên thay đổi mà không có sự đồng ý của bên kia sẽ vi phạm hợp đồng. Khi xảy ra tranh chấp hai bên không giải quyết được sẽ đưa tòa án để giải quyết. Quyết định sau cùng của tòa án là cơ sở để hai bên thực hiện.

Hợp đồng có hiệu lực từ khi ký đến hết ngày…tháng…năm… và được tự động gia hạn hiệu lực hết ngày…tháng….năm…. Nếu hai bên không có văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng. Khi bên A hoàn tất đầy đủ cho bên B và bên B thanh toán cho bên A trong vòng 15 ngày.

Hợp đồng có tất cả số trang được thành lập 2 bộ và giá trị pháp lý là như nhau. Khi đó mỗi bên sẽ giữ 2 bộ.

ĐẠI DIỆN BÊN THUÊ                                                                                              ĐẠI DIỆN BÊN CHO THUÊ

Mặt khác bạn có thể tham khảo thêm mẫu hợp đồng thuê máy xúc được hệ thống chia sẻ tại đây: [Link]

Mẫu hợp đồng thuê xe tải chở hàng 2

Ngoài mẫu hợp đồng kể trên quý vị hãy tìm hiểu thêm hợp đồng thuê xe tải chở, vận chuyển hàng hóa sau:

hợp đồng thuê xe vận chuyển 3
Mẫu hợp đồng thuê xe tải chở hàng 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ XE

Số: …. – …./HĐTX

– Căn cứ Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc Hội nước Việt Nam khóa XI.

– Căn cứ luật thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc Hội nước Việt Nam khóa XI.

– Căn cứ nhu cầu và khả năng cung của của hai bên dưới đây.

Hôm nay, ngày … tháng … năm …., chúng tôi gồm có:

Bên A(bên thuê).

– Địa chỉ: …

– Đại diện: …. – Chức vụ: ….

– Mã số thuế:…

Bên B(bên cho thuê).

– Địa chỉ: ….

– Điện thoại: …

– Đại diện: …. – Chức vụ:….

– Mã số thuế: ….

Sau khi thỏa thuận hai bên thống nhất ký kết hợp động thuê xe với những điều khoản như sau:

Nội dung của hợp đồng

Bên A đồng ý thuê xe bên B một chiếc xe trong đó có cả người lái xe trong thời gian thuê:

– Xe mang biển kiểm soát: …

– Lái xe: …., sinh năm …., giấy phép lái xe số …. cấp ngày … tháng … năm….

Cách thanh toán và giá trị của hợp đồng

– Giá thuê xe là: …. (Giá chưa có thuế GTGT).

– Bên A phải thanh toán cho B theo định kỳ hàng tháng.

Trách nhiệm của hai bên 

– Trách nhiệm của bên B:

hợp đồng thuê xe vận chuyển 5
Trách nhiệm của cả bên cho thuê và cho thuê

+ Giao xe và các giấy tờ có liên quan sau khi hợp đồng có hiệu lực và bên A thanh toán tiền thuê xe trước 1 tháng đầu. 

+ Ông xxx chịu sự điều hành động của bên A trong thời gian bên B thuê xe. Thời gian làm việc trong ngày từ thứ hai đến thứ sáu và thời gian làm thêm nếu co di bên A và lái xe thỏa thuận.

+ Chịu trách nhiệm pháp lý và nguồn gốc, quyền sở hữu xe.

+ Mua bảo hiểm, đăng ký xe cho những lần kế tiếp trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng. 

+ Bảo dưỡng xe theo định kỳ, chi phí bảo dưỡng.

– Trách nhiệm bên A:

+ Thanh toán tiền đúng hạn.

+ Thanh toán khoản phí cho lái xe khi có yêu cầu làm thêm giờ

+ Khi yêu cầu làm thêm giờ vào cuối tuần hay nghỉ lễ tết thông báo cho lái xe trước 12 giờ.

+ Bên A được toàn quyền dùng xe.

+ Chịu toàn bộ phí xăng dầu khi dùng.

Hiệu lực của hợp đồng

– Hợp đồng sẽ có hiệu lực tình từ ngày … tháng … năm … đến hết ngày … tháng … năm …..

– Nếu một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng cần thông báo cho bên kia trước ít nhất là 1 tháng.

Điều khoản chung của hợp đồng

– Trong quá trình thực hiện, nếu có đề nghị điều đỉnh cần thông báo cho nhau bằng văn bản để cùng giải quyết.

– Hai bên cam kết thi hành đúng các điều khoản của hợp đồng, không bên nào được tự ý đơn phương sửa đổi.. Trường hợp có tranh chấp mà hai bên không giải quyết được sẽ ra tòa án để giải quyết.

– Hợp đồng này có hiệu lực kể từ khi ký và xem như thanh lý sau khi hai bên thực hiện xong nghĩa vụ.

Hợp đồng sẽ được lập thành 4 bán có giá trị pháp lý như nhau, khi đó bên A giữ 2 bản và bên B giữ 2 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN THUÊ  A                                                                         ĐẠI DIỆN BÊN CHO THUÊ B

Bên cạnh đó bạn có thể tham khảo thêm mẫu hợp đồng thuê xe cẩu được hệ thống chia sẻ tại đây: [Link]

Mẫu hợp đồng thuê xe chở hàng 3

Dưới đây là mẫu hợp đồng thuê xe chở hàng hóa 3 mà hệ thống muốn chia sẻ đến bạn:

hợp đồng thuê xe vận chuyển 10
Mẫu hợp đồng thuê xe chờ hàng 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ XE

Số: …/HĐTX

– Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc Hội nước Việt Nam khóa XI.

– Căn cứ luật thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc Hội nước khóa XI.

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cung ứng của mỗi bên dưới đây.

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, chúng tôi gồm:

Bên A(bên thuê)

– Địa chỉ: ….

– Đại diện: … – Chức vụ: ….

– Mã số thuế: ….

Bên B(bên cho thuê)

+ Địa chỉ: ….

+ Điện thoại: ….

+ Đại diện: … – Chức vụ: ….

+ Mã số thuế: ….

Sau khi thỏa thuận hai bên thống nhất ký kết hợp đồng với những điều khoản như sau:

Nội dung của hợp đồng

– Bên A đồng ý thuê của bên B một chiếc xe ô tô.

– Xe … sản xuất năm …. và mang biển số kiểm soát là ….

Giá trị bản hợp đồng và cách thức thanh toán

– Giá trị thuê xe là: … đồng/tháng (bằng chữ: …), chưa bao có thuế GTGT.

– Bên A sẽ thanh toán cho bên B theo cách: …

Trách nhiệm của hai bên

– Trách nhiệm bên B là:

+ Giao xe và giấy tờ có liên quan sau khi hợp đồng có hiệu lực và bên A cần thanh toán tiền trước 1 tháng đầu. 

+ Chịu trách nhiệm về nguồn gốc quyền sở hữu xe.

+Mua bảo hiểm xe và đăng ký cho những lần kế tiếp trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng.

+ Xuất hóa đơn thuê xe 1 lần/tháng.

– Trách nhiệm và quyền bên A:

+ Thanh toán tiền đúng hạn.

+ Chịu chi phí bảo dưỡng xe theo định kỳ.

+ Chịu toàn bộ xăng dầu khi sử dụng xe.

Hiệu lực của hợp đồng

– Hợp đồng bắt đầu có giá trị từ ngày … tháng … năm … đến hết ngày … tháng … năm ….

– Nếu một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn phải thông báo cho bên kia ít nhất trước 1 tháng.

Điều khoản chung của hợp đồng

– Trong quá trình thực hiện, nếu có đề nghị điều chỉnh cần thông báo cho nhau bằng văn bản để giải quyết.

hợp đồng thuê xe vận chuyển 7
Điều khoản chung khi thực hiện

– Hai bên cam kết thực hiện đúng điều khoản hợp đồng, không bên nào tự ý đơn phương sửa đổi, đình chỉ hay bỏ hợp đồng. 

– Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và được xem như thanh lý khi hai thực hiện xong nghĩa vụ.

Hợp đồng được lập thành 4 bán có giá trị pháp lý như nhau và bên A sẽ giữ 2 bản, bên B cũng giữ 2 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN THUÊ A                                                                                             ĐẠI DIỆN BÊN CHO THUÊ B

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm mẫu hợp đồng thuê xe nâng được Tam Mao ORG chia sẻ tại đây: [Link]

Mẫu hợp đồng cho thuê xe vận chuyển, xe tải 4

Sau đây là mẫu hợp đồng cho thuê xe vận chuyển, xe tải 4, mời bạn tham khảo:

hợp đồng thuê xe vận chuyển 10
Hợp đồng cho thuê xe vận chuyển 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN

Số …./HĐVCHH

– Căn cứ luật thương mại được Quốc hội của Việt Nam khoá XI.

– Căn cứ nhu cầu của hai bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại … chúng tôi gồm:

Bên A(bên cho thuê)

– Ông: … , sinh năm: …

– Số CMND/CCCD: …. do … cấp ngày ….

– Hộ khẩu thường trú: ….

Bên B(bên thuê)

– Ông: …, sinh năm: ….

– Số CMND/CCCD: … do … cấp ngày ….

– Hộ khẩu thường trú: ….

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng thuê xe với những điều khoản cụ thể như sau:

Số lượng và thời gian thuê xe

– Số lượng xe: …., loại xe: …

– Thời gian thuê: ….

– Lịch trình vận chuyển: …

– Thời gian đến địa chỉ bốc hàng: …

Hàng hóa thuê để vận chuyển

– Loại hàng vận tải: ….

– Quy cách hàng hóa: …

– Trọng lượng: …, số lượng: …

Trách nhiệm của hai bên

Sau đây là trách nhiệm của bên thuê và bên cho thuê trong bản hợp đồng quy định:

hợp đồng thuê xe vận chuyển 9
Trách của của bên cho thuê và bên thuê xe
Trách nhiệm bên A

– Bảo đảm xe tốt đến địa điểm bốc hàng đúng giờ, lái xe phục vụ nhiệt tình, xe bảo đảm có đầy đủ mái che đậy hàng.

– Xe có đầy đủ giấy tờ cho phương tiện đi lại hợp lệ bảo đảm đạt chuẩn do nhà nước quy định.

– Bên A có quyền đơn phương hủy hợp đồng khi xét thấy hàng hóa bên B thuê vận chuyển không đúng chủng loại, số lượng, trọng lượng. Khi đó bên B phải chịu trách nhiệm, bồi thường cho bên A tương đương với 30% giá trị tiền cước phí.

Trách nhiệm bên B

– Chuẩn bị đầy đủ hàng hóa, giấy tờ đúng thời gian ghi trong hợp đồng.

– Xe chở hàng đến địa điểm chở hàng như vì lý do chủ quan nào đó mà bên B không giao được hàng. Bên B chịu chi phí lưu kho bãi, chi phí ăn nghỉ lái xe.

– Bên B bảo đảm tính pháp lý của hàng hóa và giấy tờ hợp lệ.

Phương thức thanh toán

– Giá thế vận chuyển: … (bằng chữ …).

– Giá trên … bao gồm thuế VAT 10%.

– Phí cầu phà, bến bãi bên … Ăn nghỉ lái xe bên …

– Cách thức thanh toán.

– Sau khi ký hợp đồng bên A cọc trước số tiền … tương đương với …% giá trị hợp đồng bằng. Số tiền còn lại thanh toán hết sau khi bên A hoàn thành quá trình vận chuyển.

Điều khoản chung và cách giải quyết tranh chấp

– Hai bên bảo đảm thực hiện đúng ký hợp hợp đồng. Trường hợp một trong hai bên đơn phương phá bỏ hợp đồng không ký do chịu phạt 10%.

– Các bên chủ động thông báo tiến độ thực hiện hợp đồng.

– Nếu có phát sinh hai bên bàn bạc giải quyết trên cơ sở thỏa thuận. Nếu không giải quyết được thống nhất ra tòa án.

Hiệu lực của hợp đồng

– Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực khi hai bên hoàn thành nghĩa vụ.

– Hợp đồng được thành lập 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN CHO THUÊ                                                                                                ĐẠI DIỆN BÊN THUÊ

Không những thế, bạn có thể download mẫu hợp đồng thuê xe tải chở hàng theo đường link sau đây: [Link]

Mẫu hợp đồng cho thuê xe tải chở hàng 5

Dưới đây là mẫu hợp đồng cho thuê xe tải chở hàng 5 mà hệ thống chia sẻ bạn có thể tham khảo:

Mẫu hợp đồng cho thuê xe tải chở hàng 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC THUÊ XE VẬN TẢI

HĐ số: …

Ngày … tháng … năm ….

– Căn cứ luật thương mại Việt Nam 20005.

– Căn cứ theo yêu cầu và khả năng cung cấp dịch vụ.

Chúng tôi gồm có:

Bên A:

– Người đại diện: …

– Chức vụ: …

– Địa chỉ: …

– Số điện thoại: …

– Mã số thuế: …

– Email: …

Bên B:

– Người đại diện: …

– Chức vụ: …

– Địa chỉ: …

– Số điện thoại: …

– Mã số thuế: …

– Email: …

Hai bên thống nhất ký hết hợp đồng với những điều khoản sau:

Nội dung công việc

Bên A đồng ý cung ứng dịch vụ thông tin vận tải, kết nối khách hàng cho bên B. Bên B chấp nhận làm đối tác và tuân theo những quy định sau:

– Cung cấp thông tin đối với phương tiện vận chuyển.

– Cung cấp thông tin về chủ sở hữu, tài xế.

– Cam kết giá cả, thanh toán.

Đăng ký thông tin

– Bên B cung cấp giấy phép lái xe, bảo hiểm lái xe,…

– Bên B cung cấp cho bên A hình ảnh tài xế lái xe, hình xe.

– Bên B có cài đặt ứng dụng luôn bật định vị khi kết nối với App.

– Bên B đăng nhập đúng ID bảo mật đăng ký với bên A.

– Bên B cung cấp thông tin ngân hàng cho bên A thanh toán.

Giá cước và tỷ lệ thưởng

– Giá cước bên B và A thống nhất sau đó đưa giá hợp lý. .

hợp đồng thuê xe vận chuyển 11
Giá cước xe và tỷ lệ thưởng

– Bên B hoàn thành chuyển vận tải bên B đại diện bên A thu tiền khách hàng và trích thưởng bên A theo tỷ lệ thỏa thuận.

Thu tiền và thanh toán

Khách trả bằng chuyển khoản:

– Chuyển 100% cước phí vào tài khoản bên A.

– Bên A chuyển trả tiền được hưởng của bên B vào tài khoản bên B.

Khách hàng trả bằng tiền mặt:

– Bên B thay mặt bên A thu đủ tiền.

– Bên B chuyển trả số tiền được hưởng của bên A.

Điều khoản bảo mật

– Bên B bảo đảm giữ thông tin của ID của mình.

– Không được phép cung cấp ID cho phương tiện phương tiện khách vận tải thay.

Điều khoản bồi thường

– Trường hợp bồi thường:

+ Hàng hóa do bên B vận tải hư hỏng sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường.

+ Nếu hàng hóa bên B vận tải bị mất phải bồi thường cho khách hàng.

– Tiến hành bồi thường:

+ Bên B gửi bảng khoản tiền bồi thường với khách.

+ Bên B xác nhận số liệu bồi thường bên A.

– Miễn trách nhiệm bồi thường:

+ Trường hợp do thiên tai.

+ Thiệt hại gián tiếp do mất mát, hư hỏng.

– Cháy nổ do nguyên nhân khác.

Quyền, nghĩa vụ bên A

– Được quyền chấm dứt hợp đồng nếu bên B vi phạm nghĩa vụ.

– Tổ chức kết nối thông tin của bên B lên web, App.

– Có trách nhiệm thông báo cho bên B biết thông tin liên quan thay đổi giá cước.

– Bảo đảm thông tin và an toàn cho bên B.

– Có trách nhiệm giải quyết khiếu nại của bên B về chất lượng.

Quyền, nghĩa vụ bên B

– Có quyền nhận thông tin khách hàng trong khu vực mình quản lý.

– Bên B chịu trách nhiệm về an toàn và hoàn thành chuyển vận tải của mình.

– Bảo đảm an toàn hàng hóa.

– Tuân thủ quy định của bên A.

Điều khoản khác

– Một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng cần báo cho bên kia trước ít nhất 15 ngày.

– Nếu xảy ra tranh chấp, hai bên cùng giải quyết trên cơ sở thỏa thuận. Nếu không giải quyết được nhờ đến tòa án.

– Hợp đồng lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau mỗi bên giữ 1 bản.

BÊN THUÊ A                                                                                BÊN CHO THUÊ B

Những điều cần lưu ý khi thuê xe vận chuyển

– Trách nhiệm và quyền lợi hai bên: Trong hợp đồng cần ghi rõ những ưu đãi được hưởng của bên thuê xe như bốc hàng, đóng gói, phí thuê,…

hợp đồng thuê xe vận chuyển 12
Những điều cần lưu ý khi thuê xe vận chuyển

– Hợp đồng cần ghi rõ thông tin: Tên, địa chỉ, mã thuế,…của hai bên. Việc ghi rõ thông tin này là cơ sở giải quyết mâu thuẫn.

– Tính chất hàng hóa vận tải: Loại hàng hóa vận tải bằng xe tải được ghi rõ trong hợp đồng và bảo đảm không là hàng cấm.

– Chi phí thuê xe: Để tránh mâu thuẫn về phí đường bộ, tiền xăng dầu, phí sửa xe,…trong hợp đồng cần ghi rõ.

Trên đây là 5+ mẫu hợp đồng thuê xe vận chuyển hàng hóa mới nhất. Bạn đừng quên kết nối đến https://tammao.org/ để được tư vấn và trải nghiệm dịch vụ vận tải hàng hóa uy tín tại đây.

MÃ: tmorg

Xem chi tiết

Dịch Vụ Vận chuyển hàng đi Đà Nẵng Giá Rẻ Nhất

Bảng giá cước vận chuyển hàng hóa mới nhất hôm nay

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *